Tawas , Tabung Amanah Warisan Anak Selangor

Satu Enakmen baru telah diwujudkan menerusi Mesyuarat Kedua Penggal 3 semasa Sidang Dewan Negeri Bahagian Ketiga Belas. Enakmen tersebut adalah Enakmen Tabung Amanah Warisan Anak Selangor (TAWAS) yang telah mendapat kelulusan di mana setiap ahli TAWAS akan menerima sejumlah RM 1500 sebaik sahaja berumur 18 tahun. Tabung ini dikendalikan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui…