Cara Setting APN YES 4G

Rangkaian internet menjadi salah satu keperluan pada hari ini. Ia sangat sinonim dengan kehidupan orang ramai, termasuklah kanak – kanak dan orang dewasa. Kadangkala rangkaian internet mengalami masalah dan memperlahankan kelajuan internet. Ini akan menimbulkan masalah kepada pengguna yang bergantung kepada rangkaian internet dalam menyelesaikan kerja – kerja harian. Bagi membolehkan kelajuan internet tidak terganggu, pengguna perlu memastikan bahawa Access Point Name (APN) yang dimasukkan adalah betul dan tepat kerana maklumat yang salah akan menyebabkan kelajuan internet terganggu. Adalah sebaiknya pengguna memastikan bahawa APN yang terdapat di telefon pintar adalah sama seperti di bawah. 

 

Membuat Tetapan APN di Telefon Android

 • Pergi ke Settings > More > Cellular / Mobile Network > Access Point Name > Klik ‘+’ untuk menambah APN baru
 • Masukkan konfigurasi APN seperti berikut :
 • Name: Yes 4G
 • APN: yesnet
 • Proxy: Not set
 • Port: Not set
 • Username: Not set
 • Password: Not set
 • Server: Not set
 • MMSC: Not set
 • MMS proxy: Not set
 • MMS port: 8080
 • MCC: 502
 • MNC: 152
 • Authentication type: PAP
 • APN type: default
 • APN protocol: IPv4
 • APN roaming protocol: IPv4
 • Enable/disable APN: APN Enabled
 • Bearer: Unspecified
 • MVNO type: None
 • MVNO Value: Not set
 • Kemudian tekan Save/Ok
 • Restart semula telefon pintar setelah selesai membuat tetapan

 

Membuat Tetapan APN di Telefon Apple Iphone

 • Pergi ke Settings > Cellular > Cellular Data Network > Access Point Name 
 • Masukkan konfigurasi APN seperti berikut :
 • Cellular Data :
 • APN: yesnet
 • Username: blank
 • Password: blank
 • LTE Setup (Optional)
 • APN: Blank
 • Username: blank
 • Password: blank
 • MMS
 • APN: yesnet
 • Username: blank
 • Password: blank
 • MMSC: blank
 • MMS proxy: blank
 • MMS Message Size: 1048576
 • MMS UA Prof URL: blank
 • Kemudian tekan Save/ Ok
 • Restart semula telefon pintar setelah selesai membuat tetapan

 

Pengguna boleh mencuba kualiti kelajuan internet setelah membuat tetapan APN di telefon pintar. Walau bagaimana pun, kelajuan internet ini juga bergantung kepada liputan rangkaian di kawasan tersebut.