eGumis

Bagaimana Membuat Semakan Wang Tidak Dituntut Online

 

Untuk makluman, permohonan bayaran balik WTD boleh dibuat secara percuma tanpa sebarang caj.

Kementerian Kewangan atau  Pendaftar Wang Tak Dituntut tidak pernah melantik mana-mana individu/firma/syarikat sebagai orang tengah atau agen untuk urusan tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut.

Sekiranya anda terjumpa mana-mana individu atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan tersebut sila hubungi Jabatan Akauntan Negara untuk diambil tindakan segera.

PENGENALAN: APA ITU WANG TAK DITUNTUT

Terdapat tiga (3) kategori Wang Tak Dituntut.

Pertama – wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun, termasuklah:

 • Gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan;
 • Dividen;
 • Keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan;
 •  tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran;
 • Draf bank, cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput;
 • Simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang;
 • Cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai.
 • Pemiutang pelbagai atau penghutang pelbagai berbaki kredit.

Kedua – wang dalam sesuatu akaun yang tidak lagi dikendalikan oleh empunya akaun dalam satu tempoh masa tidak kurang daripada tujuh tahun, contohnya:

 • Akaun simpanan;
 • Akaun semasa;
 • Simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik).

Ketiga – wang dalam sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun, seperti:

 • Akaun pemiutang dagangan
 • Akaun penghutang dagangan berbaki kredit

Mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965, pengeluaran arahan tetap oleh pemegang akaun boleh diterima oleh institusi kewangan sebagai urusan dikendalikan oleh empunya.

Antara yang wajib mematuhi akta tersebut adalah:

 • Syarikat yang ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Syarikat 1965, termasuk syarikat asing yang ditetapkan di bawah Bab 2 Bahagian XI Akta tersebut;
 • Lembaga yang ditubuhkan untuk menguruskan kumpulan wang berkaitan dengan faedah-faedah persaraan;
 • Pertubuhan dan koperasi yang didaftarkan;
 • Perbadanan, pihak berkuasa awam dan kesatuan sekerja; dan
 • Firma iaitu pihak-pihak yang bersatu bagi menjalankan perniagaan.

Tempoh tujuh (7) tahun yang ditetapkan dalam Akta bermaksud bermula dari tarikh arahan tetap terakhir yang dikeluarkan oleh pemegang akaun.

[alert-announce]Baca juga: 14 Lokasi Untuk Membuat Semakan WTD Secara Manual[/alert-announce]

PENDAFTAR WTD

Pendaftar Wang Tak Dituntut bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas berkaitan WTD seperti:

 1. Pemegang amanah terhadap WTD yang diterima.
 2. Membayar balik WTD kepada empunya WTD sekiranya terdapat permohonan tuntutan.
 3. Memeriksa rekod syarikat atau firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta.
 4. Mencadangkan kompaun dan hukuman denda terhadap syarikat atau firma yang gagal mematuhi peruntukan Akta.

SEMAKAN ONLINE WANG TAK DITUNTUT

JANM akan melancarkan portal eGUMIS bagi memudahkan urusan semakan wang tak dituntut secara online. Namun sistem tersebut masih belum dibuka kepada umum.

Mengikut laporan media, eGUMIS akan dilancarkan sekitar suku kedua tahun 2018.

Berikut adalah panduan permohonan tuntutan wang tak dituntut.

 • Apabila Pendaftar WTD berpuashati bahawa pemohon adalah empunya yang sah, Pendaftar akan membayar kepada pemohon WTD dari Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Hasil Disatukan.
 • Pemohon perlu menyakinkan Pendaftar WTD bahawa beliau adalah empunya sah atau mempunyai hak di sisi undang-undang ke atas WTD tersebut.
 • Tiada tempoh masa yang dihadkan bagi permohonan tuntutan WTD.
 • Pendaftar WTD telah menetapkan garis panduan permohonan tuntutan WTD dengan menyenaraikan dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat tuntutan (Sila rujuk Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD).

Anda boleh download segala borang/dokumen yang diperlukan ketika proses permohonan Wang Tak Dituntut di portal rasmi JANM.

Info lanjut layari portal rasmi https://ewtd.anm.gov.my/index.php

SEMAKAN WTD ONLINE

Jabatan Akauntan Negara Malaysia akan turut menyertai Pusat Transformasi Komuniti Mudah Alih anjuran Kementerian Kewangan bagi membolehkan rakyat terutamanya di kawasan luar bandar mengakses dan menyemak status wang tidak dituntut,” katanya pada persidangan Dewan Rakyat di sini hari ini.

Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Ahmad Fauzi Zahari tentang langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat terhadap kewujudan wang tak dituntut.

Mengikut laporan, sehingga 31 Oktober 2017 jumlah wang yang tidak dituntut adalah RM5.96 bilion dengan 70 peratus daripadanya disumbangkan oleh urusan perbankan seperti akaun simpanan, akaun semasa dan akaun simpanan tetap yang tidak aktif selama lebih tujuh tahun.

3 KATEGORI WANG TIDAK DITUNTUT

Untuk makluman, terdapat 3 kategori WTD seperti yang diberitahu oleh Jabatan Akauntan Negara (JANM).

 1. Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun.
 • gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan;
 • dividen;
 • keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan;
 • tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran;
 • draf bank, cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput;
 • simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang;
 • cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai.
 • Pemiutang pelbagai atau penghutang pelbagai berbaki kredit.
 1. Wang dalam sesuatu akaun yang tidak lagi dikendalikan oleh empunya akaun dalam satu tempoh masa tidak kurang daripada tujuh tahun.
 • akaun simpanan;
 • akaun semasa;
 • Simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik).

Wang dalam sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun.

 • akaun pemiutang dagangan
 • akaun penghutang dagangan berbaki kredit

Semakan WTD online boleh dibuat di portal rasmi eGUMIS di https://egumis.anm.gov.my/.

Tiada sebarang caj dikenakan ke atas permohonan bayaran WTD. Mulai tahun 2016, bayaran serahan WTD adalah melalui Online Banking.

Perlu diingatkan Kementerian Kewangan atau  Pendaftar Wang Tak Dituntut tidak pernah melantik mana-mana individu/firma/syarikat sebagai orang tengah atau agen untuk urusan tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut. Jadi pastikan anda berhati-hati sekiranya terdapat mana-mana pihak yang cuba memanipulasi WTD dengan mengenakan sebarang